Lehmani OÜ ja http://shop.masings.com/ on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud. Ei kasutata oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel. Ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele. v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. Soovi korral on Tellijal õigus nõuda oma andmete kustutamist E-poe andmebaasist.

Tingimusel, et klient annab meile oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see rahuldada klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.
Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) ei ole teada kolmandatele isikutele. http://shop.masings.com/ ja http://masings.com/ ja Lehmani OÜ austab ja järgib oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Kõik kliendi andmed on kaitstud.

Statistilistel eesmärkidel kogutakse teavet http://shop.masings.com/ veebilehe külastajate kohta (külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid see annab statistilist teavet, mida saab analüüsida. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil. Külastaja teavet ei edastata kolmandatele osapooltele.

 http://shop.masings.com/ ja http://masings.com/ veebilehe tekstid, pildid ja muu sisu on autoriõigustega kaitstud. Ei ole õigust kopeerida infot ilma  omaniku nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui seda kasutatakse isiklikel eesmärkidel.

 Kasutades  http://shop.masings.com/ teenuseid kinnitab klient, et on tutvunud Lehmani OÜ privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.