Kõik õigused sellel veebilehel ja kaubamärk ‘Masing’s Accessories’ on kaitstud Lehmani OÜ poolt. Veebilehtedele (masings.com ja masings.ee) sisenedes mis tahes leheküljele, nõustute te järgima neid tingimusi. Kõik selle veebilehe materjalid on kaitstud Lehmani OÜ autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandi õigustega. Kui te ei nõustu kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga, siis puudub teil õigust veebilehte kasutada.

Lehmani OÜ jätab endale õiguse teha veebilehel ja toodete kollektsioonides muudatusi. Asendada vajadusel teatud materjali/detaili osa analoogse materjaliga/detailiga, mis ei kahjusta toote kvaliteeti ega muuda kasutusomadusi.

Lubamatu kasutamine

Teil ei ole õigust käesoleva veebilehe sisu, kaubamärki, ettevõtte andmeid, tarkvara rakendusi või tooteid/teenuseid loata edastada, ohustada või müüa ega ka lubada kellelgi teisel seda teha. Teil ei ole õigust veebilehel pakutavaid tooteid või teenuseid kasutada vastuvõetamatul, solvaval või ebaseaduslikul viisil. Te kohustute mitte saatma või avaldama mis tahes materjale, mis on: laimav, halvustav, siivutu, solvav, teotav, rassilisele vihale õhutav, diskrimineeriv või mis tahes kolmandate osapoolte omandiõigusi rikkuv.

Intellektuaalse omandi kaitse

Antud veebileht www.masings.com , www.masings.ee ja kaubamärk ‘Masing’s Accessories’ on seotud ja kaitstud intellektuaalse omandi õigusaktidega, mis kuuluvad ettevõttele Lehmani OÜ. Teil puudub igasugune õigus esitada või kasutada Lehmani OÜ kaubamärkide, logode, disainlahenduste, materjalide kasutamiseks ilma omaniku kirjaliku loata. Lehmani OÜ lubab teil Materjale vaadata ning alla laadida üksnes isiklikuks, mittekaubanduslikuks kasutamiseks; tingimusel, et te ei muuda Materjale, ei loo neist jäljendusi mis tahes viisil, ei paljunda ega avalda neid avalikult, ei esita ega levita neid ning ei kasuta neid mis tahes muul avalikul ega kaubanduslikul eesmärgil.

Vastutuse piirangud

Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled. Lehmani OÜ ei jälgi aktiivselt kolmandate isikute veebilehtede sisu ega vastuta seal esitatava info sisu, täpsuse ja pakutavate kaupade eest või linkide funktsionaalsuse eest. Lehmani OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte teenusepakkujate tegevuse või tegevusetuse eest. Teenusepakkujad vastutavad iga oma tegevuse, turunduse ja materjalide eest ise.

Toodete kirjeldus

a) Kodulehel olevad toodete kirjeldused ja spetsifikatsioonid on ligikaudsed ja me jätame endale õiguse neid muuta. Need muudatused ei avalda mingit mõju toodete kvaliteedile või omadustele.

b) Meil on õigus parandada ükskõik milliseid veebilehel tekkinud vigu. Hind ja sortiment võib samuti muutuda ilma eelneva hoiatuseta ja kohustuseta.